Autorius (-ė) Kęstutis Pėtelis

medžioklėtyra
mokslas, tiriantis medžiojamųjų gyvūnų sąveiką su gyvenamąja aplinka, jų populiacijas, apsaugą, vadymą ir naudojimą. Daugiau
„Medžiotojas“
medžioklės žurnalas, ėjęs 1927–1940 ir 1998 Kaune, 1989 – Vilniuje. Daugiau
medžioklė
medžiojamųjų gyvūnų racionalus naudojimas vadovaujantis teisės aktais ir atsižvelgiant į medžioklės plotų ekologines sąlygas, etikos normas, kultūros tradicijas. Daugiau
medžioklės
ūkis
ūkio šaka, apimanti medžioklės produkcijos gavybą išlaikant medžioklės plotuose optimalų medžiojamų žvėrių ir paukščių skaičių. Daugiau