Autorius (-ė) Adolfas Laimutis Telksnys

kibernetika
mokslas, tiriantis valdymo dėsnius mechanizmuose, organizmuose ir visuomenėje, grindžiamus informacijos perdavimu, saugojimu, apdorojimu. Daugiau