Autorius (-ė) Ipolitas Lėka

Ion
Agârbiceanu
Jonas Agirbičanu, 20 a. rumunų rašytojas. Realistiniuose romanuose pavaizdavo kaimo inteligentų buitį, smerkė socialines negeroves, dorovines ydas, aukštino krikščionybės idealus. Daugiau
Vasile
Alecsandri
Vasilė Aleksandris, 19 a. rumunų rašytojas, tautinio atgimimo veikėjas. 1848 revoliucijos vienas vadovų. Poezijai būdinga istorinė patriotinė tematika, gamtos motyvai, lyrizmas, tautosakinė poetika. Parašė daugiau kaip 50 satyrinių politinių ir istorinių dramų. Daugiau
Grigore
Alexandrescu
Grigorė Aleksandresku, 19 a. rumunų poetas. Kūryboje ryšku humanistinės ir patriotinės idėjos, visuomeniniai motyvai susipynę su asmeniniais išgyvenimais, lyrizmas – su ironija. Daugiau
Tudor
Arghezi
Tudoras Argezis, 20 a. rumunų rašytojas. Eilėraščiams būdinga socialinis kriticizmas, individualizmo, kūrybiškumo aukštinimas, novatoriška poetika. Parašė satyrinių prozos kūrinių, romanų. Daugiau
Gheorghe
Asachi
Georgė Asakis, 19 a. rumunų rašytojas, kultūros veikėjas. Jasuose įsteigė įvairių mokyklų, konservatoriją. Poezijoje žymu klasicizmo, romantizmo bruožai, vyrauja istoriniai patriotiniai motyvai. Daugiau
Anatol Emilian
Baconsky
Anatolis Emilianas Bakonskis, 20 a. rumunų rašytojas. Poezijoje vyrauja lyrinė melancholiška nuotaika, žymu modernizmo tendencijos. Prozos kūriniuose kėlė egzistencines problemas. Daugiau
George
Bacovia
Džordžė Bakovija, 20 a. rumunų poetas. Simbolistas. Kūryboje vyrauja egzistencinė problematika. Daugiau
Nicolae
Bălcescu
Nikolajė Belčesku, 19 a. rumunų istorikas. Daugiau
Ştefan
Bănulescu
Štefanas Benulesku, 20 a. rumunų rašytojas. Prozai būdinga grotesko derinimas su fantastikos ir mitų elementais, absurdas, tragiškumas, sudėtinga kompozicija. Daugiau
Eugen
Barbu
Eudženas Barbu, 20 a. rumunų rašytojas. Romanuose vaizdavo žemųjų socialinių sluoksnių buitį, parodė socialistinės visuomenės formavimąsi. Herderio premija (1978). Daugiau