Autorius (-ė) Juozas Navickas

agrofizika
agronominė fizika, žemės ūkio mokslas, tiriantis augalų gyvybinės veiklos fizikinius procesus, išorines augimo sąlygas ir būdus joms paveikti. Daugiau
aktyvioji
temperatūra
vidutinė paros oro temperatūra, kuriai esant prasideda aktyvi augalo vegetacija. Daugiau