Autorius (-ė) Danutė Ona Kimtienė

azoto
oksidai
azoto junginiai su deguonimi. Daugiau
baris
periodinės elementų sistemos II grupės cheminis elementas. Daugiau
berilis
periodinės elementų sistemos II A grupės cheminis elementas. Daugiau
bismutas
periodinės elementų sistemos V A grupės cheminis elementas. Daugiau
boras
periodinės elementų sistemos III A grupės cheminis elementas. Daugiau
bromas
periodinės elementų sistemos VII A grupės cheminis elementas. Daugiau
bromidai
vandenilio bromido rūgšties druskos ir bromo junginiai su kitais nemetalais arba organiniais radikalais. Daugiau
ceris
periodinės elementų sistemos III B grupės cheminis elementas. Daugiau
cezis
periodinės elementų sistemos I A grupės cheminis elementas. Daugiau
chalkogenai
periodinės elementų sistemos VI A grupės cheminiai elementai. Daugiau