Autorius (-ė) Darius Amilevičius

didieji
pranašai
Biblijos personažai, pagal krikščionių tradiciją, – Izaijas, Jeremijas, Ezechielis ir Danielius. Daugiau