Autorius (-ė) Kęstutis Daugirdas

Heinrich
Bullinger
Heinrichas Bulingeris, 16 a. Šveicarijos evangelikų reformatų teologas. Daugiau
Heidelbergo
katekizmas
Catechesis palatina, evangelikų reformatų katekizmas. Vienas svarbiausių evangelikų reformatų tikėjimo išpažinimo doktrinos raštų. Lietuvių kalba išleistas 1857, 1893 (A. Bezzenbergerio kontrafakcija lotyniškais rašmenimis), 1943, 2002. Daugiau
Jonas
Kalvinas
16 a. Bažnyčios reformatorius, kalvinizmo pradininkas. Daugiau