Autorius (-ė) Jūratė Vyliūtė

Vladas
Baltrušaitis
20 a. lietuvių dainininkas (baritonas), chorvedys. Daugiau
Elena
Čiudakova
20 a. lietuvių dainininkė (sopranas). Daugiau
Vincė
Jonuškaitė
20 a. lietuvių dainininkė (mecosopranas). Daugiau
Mikas
Petrauskas
20 a. lietuvių kompozitorius, vargonininkas, dainininkas (tenoras), choro dirigentas, pedagogas. Sukūrė pirmąją lietuvių operą Birutė (1906). Daugiau
Balys
Radžius
20 a. lietuvių dainininkas (tenoras). Daugiau
Vokietijos
muzika
nuo seno liaudies dainas populiarino klajojantys muzikantai (vagantai, špylmanai). Vienos ankstyviausių žinių apie profesionaliąją muziką siejamos su benediktinės Hildegardos Bingenietės (1098–1179), kuri kūrė bažnytines giesmes pagal savo tekstus, vardu. Daugiau
Slava Vaclova
Žiemelytė
20 a.–21 a. pradžios Kanados lietuvių dainininkė (kontraltas). Daugiau