Autorius (-ė) Vytautas Baltuškonis

darbo
sauga
organizacinių, techninių, ekonominių ir kitokių priemonių, skirtų žmonių sveikatai, gyvybei ir darbingumui išsaugoti darbe, visuma. Darbo saugos apimtį lemia sunkiai mažinami pavojingi ir kenksmingi veiksniai darbo vietose. Daugiau