Autorius (-ė) Vytautas Girdzijauskas

himnas
iškilminga giesmė, giedama per įvairias šventes ir apeigas; poezijos žanras. Daugiau