Autorius (-ė) Loreta Jakonytė

literatūros
sociologija
literatūrologijos sritis, analizuojanti literatūros ir socialinės aplinkos santykį. Daugiau