Autorius (-ė) Antanas Smetona

rusizmai
rusybės, skoliniai iš rusų kalbos. Viena slavizmų rūšių. Daugiau
slavizmai
slavybės, skoliniai iš slavų kalbų. Daugiau