Autorius (-ė) Valė Neverauskienė

Adelaidės lietuvių
sąjunga
Australijos lietuvių organizacija, įkurta 1955. Daugiau