Autorius (-ė) Aldona Vaičiulienė

paauglio
psichologija
žmogaus raidos psichologijos šaka, tirianti psichikos raidą pereinant iš vaikystės į suaugystę. Mokslinio tyrinėjimo objektu paauglystė tapo 20 a. pradžioje. Lietuvoje vienas pirmųjų paauglyste susidomėjo A. Gučas. Daugiau