Autorius (-ė) Petras Kemeklis

Juozas
Kemeklis
vienas Lietuvos partizanų vadų. Kunigaikščio Margio ir Vaižganto rinktinių vadas, Vytauto apygardos štabo viršininkas. Daugiau