Autorius (-ė) Vladas Gasiūnas

Mykolas Elvyras
Andriolis
19 a. Lietuvos grafikas, tapytojas. Daugiau
Paulius Augius
(Augustinavičius)
20 a. lietuvių išeivijos grafikas. 1937 pasaulinėje parodoje Paryžiuje pelnė Garbės prizą. Daugiau
autolitografija
meninės litografijos rūšis; paties dailininko ant akmens pieštas ir atspaustas atspaudas. Daugiau
Kazimieras
Bachmatavičius
19 a. Lietuvos tapytojas, grafikas. Daugiau
Tadas
Bičkauskas
19 a. Lietuvos grafikas. Daugiau
Juozapas
Chščonovičius
19 a. Lietuvos grafikas. Daugiau
Stanislovas
Čerskis
19 a. Lietuvos grafikas, katalikų kunigas. Daugiau
Vladas
Didžiokas
20 a. lietuvių tapytojas, grafikas, scenografas. Daugiau
Pranas
Domšaitis
20 a. lietuvių išeivijos tapytojas. Klaipėdoje veikia Prano Domšaičio galerija. Daugiau