Autorius (-ė) Rima Ažubalytė

ypatingasis
teismas
ypatingų įgaliojimų teismas, vykdantis teisingumą šalyje laikinai sustabdžius arba apribojus kai kurių demokratinėse teisinėse valstybėse įprastų teisingumo vykdymo principų galiojimą. Daugelyje demokratinių teisinių šalių (Vokietijoje, Suomijoje, Estijoje ir kitur) steigti ypatinguosius teismus draudžiama. Daugiau
Kariuomenės
teismas
Lietuvos teismo institucija, veikusi 1919 07 07–1940 08. Buvo pirmoji instancija baudžiamųjų bylų, iškeltų kariams, karo belaisviams ir asmenims, priklausantiems kariuomenei. Daugiau