Autorius (-ė) Regimantas Pliuškevičius

sekvencinis
skaičiavimas
vienas formaliosios sistemos, naudojamos aprašyti logiką, pateikimo būdų. Formaliosios sistemos skirtos formalizuoti ir tirti prasmingus įrodymus konkrečioje logikoje. Daugiau
skaičiavimas
logikoje – dedukcinė sistema, leidžianti sudaryti loginių objektų aibę naudojant pradinius elementus (aksiomas) ir išvedimo taisykles, kurios aprašo naujų elementų sudarymo būdą iš pradinių ir jau sudarytų. Daugiau
laiko
logika
neklasikinės logikos sritis, tirianti laiko raišką samprotavimuose. Atsirado antikoje kaip modalinės logikos šaka. Daugiau