Autorius (-ė) Vaclovas Jonevičius

Gynybos
štabas
struktūrinis Lietuvos ginkluotųjų pajėgų padalinys, pavaldus Lietuvos kariuomenės vadui. Daugiau