Autorius (-ė) Vytautas Ilgūnas

akustinis
interferometras
prietaisas, kuriuo matuojamas plokščiųjų garso bangų greitis ir jų sugerties koeficientas dujose bei skysčiuose. Daugiau