Autorius (-ė) Leonas Vilutis

Jonas
Gimžauskas
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Vienas 1941 Birželio sukilimo organizatorių Rytų Lietuvoje, su kitais įkūrė partizanų Tigro rinktinę. Daugiau