Autorius (-ė) Darius Germanas

pionai
nestabilios elementariosios dalelės, sąveikaujančios stipriąja sąveika. Daugiau
protonas
stabili elementarioji dalelė. Daugiau
radioaktyviojo poslinkio
dėsnis
nusako cheminių elementų virsmus radioaktyviojo skilimo metu. Daugiau