Autorius (-ė) Romualdas Grigas

abipusiškumas
socialinio veiksmo dalyvių tarpusavio santykių principas. Daugiau
alternatyvioji
sociologija
20 a. antros pusės sociologijos kryptis, visuomenės pažangos pagrindu laikiusi ne socializaciją, o jos pertrūkius, jaunimui atsisakius laikytis susiformavusių elgesio normų. Daugiau
antropologinė
sociologija
remiasi žmogaus – biologiškai netobulos būtybės – filosofinės antropologijos koncepcija. Daugiau
asmenybės
sociologija
sociologijos mokslo sritis, tirianti socialinių veiksnių bei sąlygų pokyčius, formuojančius asmenybę. Daugiau
Jūratė Regina Statkutė
de Rosales
20 a.–21 a. pradžios lietuvių žurnalistė ir istorikė. Baltų proistorės tyrinėtoja. Daugiau