Autorius (-ė) Rimantas Zagreckas

Georgios Theodoros
Grivas
Georgijus Teodoras Grivas, 20 a. Kipro graikų politikas. Daugiau
baudžiava
feodalo teisė naudotis priverstiniu jam priklausančio valstiečio darbu, turtu ir asmeniu. Daugiau
Achille François
Bazaine
Ašilis Fransua Bazenas, 19 a. Prancūzijos karo veikėjas. Nuo 1870 08 buvo Prancūzijos kariuomenės vadas. Daugiau
Felipe González
Márquez
Felipė Gonsalesas Markesas, Ispanijos politikas, teisininkas. 1982–1996 ministras pirmininkas. Daugiau
Karl
Marx
Karlas Marksas, 19 a. Vokietijos politikos filosofas, sociologas, ekonomistas, darbininkų judėjimo organizatorius. Socializmo ir komunizmo teorijos pradininkas. Vienas intelektualiai įtakingiausių 19 amžiaus socialinių ir ekonominių teorijų kūrėjų. Daugiau
Graikijos
istorija
395 padalijus Romos imperiją Graikija liko jos rytinėje dalyje – Bizantijoje. 14–17 a. ją nukariavo Osmanai. Per Graikų nepriklausomybės karą (1821–1830) Graikija išsikovojo nepriklausomybę. Per II pasaulinį karą okupuota Vokietijos. Daugiau
Benito
Mussolini
Benitas Musolinis, Italijos fašizmo įkūrėjas, Nacionalinės fašistų partijos lyderis. Daugiau
manufaktūra
pramoninės gamybos rūšis, paremta samdomuoju rankų darbu ir darbo pasidalijimu; šį būdą taikanti įmonė. Daugiau
luomas
ikikapitalistinės visuomenės teisiškai nustatyta socialinė grupė, kuri nuo kitų skyrėsi savo narių privilegijomis bei pareigomis. Daugiau
Lježas
miestas Belgijos rytuose, prie Maso ir Ourthe’o santakos. Daugiau