Autorius (-ė) Rimantas Jonas Mukulys

elektros inžinerija
Lietuvoje
Lietuvoje elektrotechnika plėtojosi kartu su elektrinių ir magnetinių reiškinių pažinimu. Daugiau