Autorius (-ė) Saulius Žaldokas

Liudvikas
Chodakauskas
gydytojas, visuomenės veikėjas. 1890 Likėnų dvaro teritorijoje įrengė viešbutį ir gydyklos pastatą. Daugiau
Leonardas
Giedraitis
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas leitenantas (1932). Daugiau
Bronisław Piotr
Piłsudski
Bronislovas Petras Pilsudskis, lenkų etnografas, muziejininkas. 1887 03 14 suimtas už pasikėsinimo į Rusijos carą Aleksandrą III rengimą ir nuteistas mirties bausme pakariant. Bausmę sušvelninus išsiųstas 15 metų katorgos į Sachaliną (Rusija). Ten užrašinėjo vietos tautų tautosaką. Daugiau
Pranciškus
Pilsudskis
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės ir visuomenės veikėjas. Daugiau
Tadas Povilas
Puzinas
19 a. antros pusės–20 a. pradžios lietuvių visuomenės veikėjas, pramonininkas. Daugiau