Autorius (-ė) Vytautas Karvelis

Jonas
Ambrukaitis
lietuvių pedagogas, logopedas. Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys (1994). Mokslinio darbo pagrindinės sritys: lietuvių kalbos specialioji didaktika, specialiųjų poreikių vaikų integruotas ugdymas, specialių pedagogų rengimas. Daugiau