Autorius (-ė) Vladas Staskonis

emfiteuzė
teisė naudotis kitam asmeniui priklausančiu žemės sklypu ar kitu nekilnojamuoju daiktu nebloginant jo kokybės. Lietuvoje emfiteuzė gali būti terminuota (ne trumpesnė kaip 10 metų) ir neterminuota. Daugiau