Autorius (-ė) Linas Gedminas

Rapolas
Jakimavičius
20 a. lietuvių skulptorius. Daugiau
Karolis
Jelskis
18 a.–19 a. pradžios Lietuvos skulptorius. Daugiau
Kazimieras
Jelskis
18 a. pabaigos–19 a. Lietuvos skulptorius, architektas. Daugiau
Vytautas
Kašuba
lietuvių išeivijos skulptorius. 1937 pasaulinėje parodoje Paryžiuje už medžio drožinius pelnė sidabro ir aukso medalius. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1993). Daugiau