Autorius (-ė) Jadvyga Bajarūnienė

Heimito von
Doderer
Heimitas fon Dodereris, 19–20 a. austrų rašytojas. Daugiau
Friedrich
Dürrenmatt
Frydrichas Diurenmatas, 20 a. Šveicarijos rašytojas. Vienas žymiausių 20 a. antros pusės vokiečių kalba rašiusių dramaturgų. Daugiau
Marie von
Ebner-Eschenbach
Marija fon Ėbner-Ešenbach, 19–20 a. austrų rašytoja. Daugiau
Kasimir
Edschmid
Kazimiras Edšmidas, 19–20 a. vokiečių rašytojas. Daugiau
Herbert
Eisenreich
Herbertas Eizenreichas, 20 a. austrų rašytojas. Daugiau
ekspresionizmas
20 a. pirmųjų 4 dešimtmečių literatūros ir meno srovė, kuriai būdinga kūrėjo idėjų, išgyvenimų, subjektyvių vizijų išraiška. Daugiausia plito Vokietijoje. Daugiau
Gisela
Elsner
Gizela Elsner, 20 a. vokiečių rašytoja. Daugiau
Michael
Ende
Michaelis Endė, 20 a. vokiečių rašytojas. Daugiau
Hans Magnus
Enzensberger
Hansas Magnusas Encensbergeris, 20–21 a. vokiečių rašytojas, publicistas. Daugiau
Hans
Fallada
Hansas Falada, 19–20 a. vokiečių rašytojas. Daugiau