Autorius (-ė) Rūta Bakševičienė

teisės
sociologija
teisės mokslo sritis, tyrinėjanti teisę, jos normas ir veiksmingumą, teisinius santykius ir su teise susijusius kitus socialinius reiškinius. Pradininkais laikomi Émileʼis Durkheimas ir Maxas Weberis. Daugiau