Autorius (-ė) Irena Feldmanaitė

Vida
Krištolaitytė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių išeivijos dailininkė. Daugiau
Danutė Apolonija
Mušinskaitė
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvė. Daugiau