Autorius (-ė) Bronislovas Kuzmickas

kreacionizmas
pasaulio pradžios aiškinimas, teigiantis, kad pasaulis ir daiktai buvo sukurti dieviškų būtybių tam tikru laiko momentu arba kartu su laiku. Daugiau
krikščionybės
filosofija
krikščionybę nagrinėjančių filosofijos teorijų visuma. Prasidėjo ankstyvajai Bažnyčiai sistemiškai aiškinant Apreiškimo tiesas, polemizuojant su gnosticizmo, judaizmo, stoicizmo, epikūrizmo idėjomis. Daugiau
Gabriel
Marcel
Gabrielis Marselis, 20 a. prancūzų katalikų filosofas egzistencialistas, dramaturgas. Analizuodamas subjektyvumą taikė fenomenologinės žiūros metodą. Plėtojo ir tu intersubjektyvių ryšių koncepciją. Daugiau
Joseph
Maréchal
Žozefas Marešalis, 20 a. belgų filosofas neotomistas. Kantiškąjį transcendentalinį metodą derino su Tomo Akviniečio metafizika, taip pradėdamas naują tomizmo sintezę – transcendentalinį neotomizmą. Daugiau
Jacques
Maritain
Žakas Maritenas, 20 a. prancūzų filosofas neotomistas. Tomo Akviniečio filosofijos vienas svarbiausių interpretatorių. Plėtojo personalistines, egzistencines tomizmo idėjas, požiūrį, kad žmogus yra kūno ir sielos, objektyvumo ir subjektyvumo vienovė. Daugiau
Désiré Joseph
Mercier
Dezirė Žozefas Mersjė, 19–20 a. Belgijos filosofas, kardinolas (1907). Neotomizmo pradininkas. Kritikavo fideistinį požiūrį, kad žmogaus protas be apreiškimo neišvengiamai klysta, teigė, kad galima proto ir tikėjimo sintezė. Daugiau
modernizmas
19 a. pabaigos–20 a. pradžios religinis judėjimas, siekęs atnaujinti katalikybę, suartinti ją su gyvenamojo laikotarpio visuomene, kultūra, mokslu. Daugiau
Emmanuel
Mounier
Emanuelis Munjė, 20 a. prancūzų filosofas. Katalikiškojo personalizmo svarbiausias atstovas. Jo filosofijos pagrindinė sąvoka yra asmenybė – unikalus dvasinis kitimas, pastangos, laisvė, savikūra, bet ne statiška substanciali būtis. Daugiau
neoaugustinizmas
krikščionybės filosofijos kryptis, nagrinėjanti ir plėtojanti Augustino filosofinį ir teologinį palikimą bei vidurinių amžių filosofijos augustinizmo ir neoplatonizmo tradiciją Daugiau
neofroidizmas
neopsichoanalizė, filosofijos ir psichologijos kryptis, plėtojanti S. Freudo psichoanalizės idėjas. Daugiau