Autorius (-ė) Elena Macevičiūtė

komunikacijos ir informacijos
mokslai Lietuvoje
komunikacijos ir informacijos mokslų ištakos Lietuvoje yra 19 a. pradžioje išleisti Vilniaus universiteto dėstytojų ir bibliotekininkų A. W. Bohatkiewcziaus ir J. Lelewelio veikalai. 1940 09 01 Vilniaus universitete įkurtas pirmasis akademinis komunikacijos ir informacijos mokslų padalinys – Bibliologijos katedra. Daugiau
komunikacijos ir
informacijos mokslai
mokslų kryptis, suformuota tradicinių (bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros, dokumentalistikos, žurnalistikos) ir naujų (informacijos, komunikacijos) mokslų pagrindu. Daugiau