Autorius (-ė) Alvydas Baležentis

Lietuvos agrarinės
ekonomikos institutas
tiria Lietuvos žemės ir maisto ūkio ekonomikos ir politikos, kaimo raidos ir regioninės politikos, aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių ekonomikos, vartotojų elgsenos ir maisto tiekimo grandžių valdymo problemas. Daugiau