Autorius (-ė) Paulius Subačius

Jurgis
Matulaitis
Matulevičius, 19 a. pabaigos– 20 a. pradžios Lietuvos katalikų arkivyskupas; palaimintasis (liturginis minėjimas – sausio 27). Daugiau
tekstologija
humanitarinių mokslų disciplina, siekianti nustatyti ir paskelbti kultūros, religijos, mokslo požiūriu svarbių veikalų patikimus tekstus. Daugiau