Autorius (-ė) Linas Kranauskas

kontrkultūra
tam tikros visuomenės grupės (daugiausia jaunimo) judėjimas, gyvensena, demonstratyviai neigianti įsigalėjusias visuomeninio gyvenimo normas, vyraujančią kultūrą ir pažiūras į ją. Terminą išpopuliarino Jungtinių Amerikos Valstijų sociologas T. Roszackas 1969. Daugiau