Autorius (-ė) Valentas Katinas

triasas
Žemės geologinės istorijos mezozojaus eros pirmasis periodas, buvęs po permo, prieš jurą; geologinė sistema, kurios nuogulos susiklostė tuo periodu. Daugiau