Autorius (-ė) Tomas Lamanauskas

informacinių technologijų
teisė
teisės šaka, reglamentuojanti teisinius santykius, susijusius su informacinių technologijų taikymu. Lietuvoje informacinių technologijų teisės norminė bazė pradėta kurti po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Daugiau