Autorius (-ė) Vilija Gudonienė

komunikacija
socialinė komunikacija – įvairios bendravimo, ryšių, susisiekimo, keitimosi patirtimis ir žiniomis formos, informacijos perdavimas. Daugiau
masinė
komunikacija
įvairios informacijos sistemingas teikimas platiesiems gyventojų sluoksniams siekiant kryptingai paveikti visuomenės nuomonę. Daugiau
masinių komunikacijų
sociologija
sociologijos kryptis, nagrinėjanti masinės komunikacijos proceso bendruosius aspektus, jo struktūrą, dėsningumus, socialinę aplinką, masinės komunikacijos priemonių santykį su kitomis visuomeninėmis institucijomis ir socialiniais procesais. Daugiau