Autorius (-ė) Irena Tvarijonavičiūtė

bendroji
produkcija
statistinis rodiklis, vertine išraiška rodantis produkcijos (paslaugų), kurią per tam tikrą laikotarpį pagamino (suteikė) ekonominės veiklos rūšis, sektorius ar įmonė, apimtį. Daugiau