Autorius (-ė) Vaidas Banys

Jonas
Kaunas
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, mokytojas. Nepriklausomos Lietuvos karininkas. Daugiau
Franz Eduard
von Totleben
Francas Eduardas fon Totlebenas, 19 a. Rusijos karo ir valstybės veikėjas, fortifikacijos inžinierius. Daugiau