Autorius (-ė) Algirdas Jakubčionis

Kersteno
komitetas
1953 07 Jungtinių Amerikos Valstijų Atstovų Rūmų ir Amerikos lietuvių tarybos pastangomis įsteigta institucija Baltijos šalių okupacijai tirti. Daugiau
Vasario 16
Aktas
1918 02 16 Lietuvos Tarybos aktas, kuriuo teisiškai atkurta Lietuvos valstybė. Daugiau