Autorius (-ė) Vytautas Augustaitis

knyga
specialiu būdu sujungti tam tikros medžiagos lapai su grafiniais ženklais užfiksuota semantine informacija, iliustracijomis ir kita informacija. Seniausios rašytinės knygos žinomos iš Egipto, Mesopotamijos, Kinijos, Indijos istorijos. Daugiau