Autorius (-ė) Rimantas Pleikys

radijo
trukdžiai
radijo bangų diapazone veikiančios elektromagnetinės bangos, dėl kurių poveikio pablogėja radijo ryšys ar sistemos veikimas. Daugiau