Autorius (-ė) Rytis Ambrazevičius

mikrotonas
muzikinis intervalas, mažesnis už pustonį. Daugiau
moduliacija
periodiškas garso virpesių amplitudės, dažnio, fazės ar kitų parametrų keitimas. Daugiau
monochordas
muzikos instrumentas – chordofonas. Daugiau
muzikinė
akustika
mokslas apie muzikinius garsus, viena taikomosios akustikos ir muzikologijos šakų. Daugiau
muzikinė
klausa
gebėjimas suvokti, įsivaizduoti ir atkurti muzikinio garso aukštį. Daugiau
natūralusis
garsaeilis
garsų, kurių dažniai proporcingi natūriniams skaičiams, pilnutinė seka. Daugiau
obertonas
bet kuri sudėtinio tono dedamoji dalis, kurios dažnis didesnis už pagrindinio tono dažnį. Daugiau
reliatyvioji
klausa
muzikinės klausos rūšis, kai žmogus geba nustatyti garsų aukštį ir jų intervalinius santykius palyginęs juos su žinomu kitu garsu. Daugiau
seksta
diatoninės gamos VI laipsnis. Daugiau
seksta
intervalas, apimantis šešis diatoninės gamos laipsnius. Daugiau