Autorius (-ė) Margarita Morkvėnaitė

Jonas Kastytis
Matulionis
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, jėzuitas, pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis. Dainininkas (tenoras). Daugiau