Autorius (-ė) Juozas Bagdanavičius

darbas
žmogaus sąmoninga veikla, nukreipta jo poreikiams tenkinti, reikalingoms materialinėms vertybėms gaminti ir paslaugoms teikti. Daugiau