Autorius (-ė) Česlovas Kudaba

Karšuvos
žemuma
limnoglacialinės kilmės lyguma Nemuno žemupio dešiniajeme krante. Daugiau