Autorius (-ė) Rio Kojima

Kobo
Abe
Kobo Abė, 20 a. japonų rašytojas. Jo romanuose kuriamos abstrakčios ekstremalios situacijos, kuriose išryškėja asmenybės vienišumo, laisvės ir identiškumo ieškojimo motyvai, pastangos išsaugoti žmoniškumą. Daugiau
Riūnosuke
Akutagava
20 a. japonų rašytojas. 1915 išleido novelių ciklą Rasiomono vartai, kuriame japonų vidurinių amžių pasakojimų siužetus siejo su moderniąja psichologija. Novelėse ryšku kritiškas požiūris į miesčionišką moralę, feodalinius santykius, būdinga psichoanalizė, grotesko elementai, estetizmas. Daugiau
Takeo
Arišima
20 a. japonų rašytojas. Kūrinių pagrindinės temos – vargingas valstiečių ir žvejų gyvenimas. Daugiau